12.7.2013

Zásahy JSDH Svatý Jan v období 1.6.2013 – 7.7.2013

Dne 1.6. byl v rámci obce ve spolupráci SDH a Obce Svatý Jan pod Skalou uskutečněn plánovaný Dětský den. Vzhledem k počasí byl program zkrácen a díky rozmoklému terénu se děti pohybovaly spolu s rodiči pouze v obci. Počasí přálo a tak jsme se dokonce vyhnuli i dešti. Alespoň v dopoledních hodinách.
     V té době byla hladina Kačáku na 120 cm. V odpoledních hodinách v pátek 31.5.2013 byl stav 150 cm a tendence byla tedy klesající. Odpoledne po skončení dětského dne však začalo výrazně pršet a za celou sobotu spadlo nakonec ve Svatém Janě 34 mm srážek. Jednotka tak zahájila svoji činnost při povodních již v podvečerních hodinách 1.6.2013, kdy se okolo 16.00 hodin objevil silný proud vody z údolí Propadlých vod a hrozilo zaplavení kostela. Jednotka provedla vyčištění ucpané kanálové vpusti a instalaci provizorní hráze.

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní potůčky vtékající na katastr obce z okolních lesů byly neustále monitorovány, nezpůsobovaly však žádné výraznější problémy. Jednotka začala poté provádět monitoring potoka Loděnice na katastru obce Svatý Jan pod Skalou a Loděnice. Silnice byla průjezdná, docházelo však k rozlití potoka na loukách u Jánské  a také k zaplavení dětského hřiště v Sedlci. Vzhledem k pozdnímu zveřejňování údajů z limnigrafu v Loděnicích na internetových stránkách ČHMÚ jsme jezdili také limnigraf kontrolovat vizuálně a to hlavně díky neustávajícímu silnému dešti.

Louka na Jánské v 18.00 hodin odpoledne. Dětské hřiště Sedlec v 20.00
   
Limnigraf v 20.15 Limnigraf ve 22.30

Hladina potoka stále stoupala a po půlnoci, již  2.6.2013 ráno dosahovala 200 cm

Při další kontrole ve čtyři hodiny ráno se ním již nepodařilo k limnigrafu dostat, silnice pod dálnicí v Loděnicích byla neprůjezdná…

Po zkušenostech z povodně v lednu roce 2011 byla hladina 200 cm vody na limnigrafu brána jako kritická, kdy je dosažen stupeň 2 a voda začíná ohrožovat obydlí. A v ranních hodinách se tak skutečně stalo.Byla zaplavena místní komunikace v Sedlci. Obyvatelé byli vyzváni k odvozu svých automobilů na bezpečnější místa.

Dále došlo v Sedlci k zaplavení objektu Svatojánského mlýna  – č.p.27, zahrady u č.p.65 , č.p. 15, 17, a č.p. 19, sklepa a garáže u č.p.21. Největší škody voda napáchala na právě rekonstruované nemovitosti u č.p. 27, kde voda vystoupala v obytné části na 40 cm a zničila především novou dřevěnou podlahu včetně zateplení.Voda neustále stoupala a největší hladiny 260 cm bylo dosaženo na limnigrafu v Loděnicích v ranních hodinách dne 2.6.2013.

Ve Svatém Janě pod Skalou byla pak  zaplavena kombinovaná plynová kotelna  s tepelným čerpadlem v objektu č.p.1 VOŠP, kde byla nasazena PS12 k odčerpávání vody. V kotelně byla členy jednotky také vypnuta elektřina u tepelného čerpadla aby nedošlo ke zbytečným škodám. V objektu č.p. 9 a č.p.6 byly zaplaveny sklepy, kde bylo provedeno odnesení cenných předmětů a nasazena elektrická kalová čerpadla jak z výbavy jednotky, tak i zapůjčená místními obyvateli a i Společností Barbora o.s.  Voda se rozlila i u č.p. 7, kde byl odříznut vchod do objektu a zaplaveno téměř celé parkoviště v dolní části obce. V půl sedmé ráno byl díky vysokému průtoku potoka zcela zaplněn dosud volný prostor pod mostem a voda začala ohrožovat na boku mostu vedené elektrické kabely.

Most ve Sv. Janě PS12 v akci v kotelně VOŠP Pohled na Sv. Jan od Hostíma

Vzhledem k neustávajícímu dešti a hrozbě odříznutí obce zaplavením přístupových komunikací do částí obce Sedlec i Svatý Jan (srážky dne 2.6.2013 nakonec dosáhly ve Sv.Janě hodnoty 23mm) a nemožnosti odhadnout další vývoj byla raději provedena evakuace hostů v Hotelu Obecná škola. Hosté odjeli svými osobními automobily, byla utvořena kolona. Vpředu jela T148 a na konci LADA Niva a tímto způsobem se projela zaplavená silnice u Jánské. Na vozovce v té době bylo zhruba 40 cm vody, naštěstí proud vody nebyl v místě vozovky moc silný. Část členů jednotky obsluhovala PS12 v kotelně č.p.11, další část hlídala mosty v obci před uvíznutím plujících rozměrných předmětů v potoce. A to včetně členů SDH. V neděli v odpoledních hodinách bylo navíc do jeskynního kostela nasazeno kalové čerpadlo, neboť jeskyně Sv. Ivana byla ohrožena vodou protékající skrz travertinovou kupu. V zadní části jeskyně u hrobů mnichů se objevilo několik vydatných vývěrů vody  přímo z podlahy a jeskyně se začala plnit vodou ve vstupní části, Výška vody dosahovala ke 40 cm.

Během noci po částečném poklesu hladiny potoka začala voda opět stoupat. Byly utvořeny tři směny, které držely nepřetržitě hlídky  a došlo tak konečně k odpočinku alespoň některých členů (J)SDH po probdělé minulé noci. Během noci byla stále doplňována stříkačka PS12, která zvládala bez problémů přítok vody do kotelny objektu č.p.1

Střídání členů SDH se osvědčilo a tak bylo v tomto pokračováno i celý další den, již pondělí 3.6. Členové SDH tak kontrolovali nasazená čerpadla a doplňovali palivo do PS12. Celkem bylo spotřebováno přes 150 litrů benzínu. Celou tu dobu běžela PS12 spolehlivě, až na malou závadu na výfuku. Protože stále pršelo (srážky dne 3.6. dosáhly 18 mm) hladina potoka neměla klesající tendenci a stále kolísala na hodnotě okolo 240 cm na limnigrafu v Loděnicích. Došlo však částečnému poklesu hladiny na přístupové komunikaci od Loděnic a tak byla cesta po silnici s opatrností a s místní znalostí průjezdná. Silnice směr Hostím však byla stále uzavřena, potok byl stále rozlit  v prostou „U lávek“ a dalo se projet pouze terénním automobilem s vyšší brodivostí.

Dne 4.6.2013 v úterý již naštěstí přestalo pršet a tak hladina potoka začala pomalu klesat, kulminace byla v ranních hodinách na 242 cm. Dne 5.6. voda poklesla natolik, že byla zrušena uzávěra a silnice na Hostím opět po kontrole otevřena.


 

Vyhlídky byly díky zlepšujícímu se počasí optimistické a tak došlo i k pomalému úklidu nasazených prostředků. PS12 v kotelně byla nahrazena elektrickým čerpadlem, které si obstaral majitel objektu. Tím se uvolnila pro další zásahy.

Jednotka pak vyjela dne 5.6.2013 v počtu 1+5 na preventivní vyčerpání a dezinfekci studen nezasažených vrchní povodňovou vodou v Sedlci. Byly čerpány 4 studny ( č.p. 1, 3, 7 a 9 ), část pomocí PS12  část elektrickým kalovým čerpadlem a také sklep u č.p. 7. Bylo zjištěno, že studna u č.p. 7 byla zasažena povrchovou vodou a tak bylo čerpání v následujících dnech opakováno.

6.6.2013 byla pak čerpána studna ve sklepě č.p. 27 pomocí elektrického kalového čerpadla. Ode dne 6.6. byly navíc zrušeny nepřetržité služby členů jednotky a členů SDH a zásahy jednotky byly prováděna až na žádost občanů a starosty obce.

Dne 8.6. pak jednotka vyjela na čerpání studny, sklepa a sběrné jímky na louce do místní části Sedlec – nová výstavba u domu bez č.p.  Sběrná jímka na pozemku shromažďuje podzemní vodu z louky a z přilehlého obecního sportoviště a dětského hřiště. Do jímky bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo s plovákem, které bylo v činnosti  až do 7.7.2013, kdy se hladina spodní vody konečně snížila na normální stav.

Dne 14.6.2013 se pak jednotka zúčastnila v počtu 1+3 čerpání studen v Srbsku na akci organizované HZS Beroun, byly čerpány celkem 4 studny u č.p. 64, 96, 219 a 144.

Po nabytých zkušenostech s dlouhodobým, téměř tři dny trvajícím vylitím potoka a výrazným zesílením vydatnosti stávajících drobných toků do údolí, doporučujeme upravit a doplnit povodňový plán obce, kde se přesně určí prevence a přesný rozsah prováděných prací jako je uvolňování toků, stavba pytlových hrází, zabezpečení odpojení elektřiny postižených objektů, zajištění studní a  čerpání vody z postižených objektů. Doporučujeme také majitelům zasažených nemovitostí obstarání si vlastních čerpacích prostředků, aby jimi mohli pomoci hasičům při čerpání svých nemovitostí. Dále by bylo vhodné zrušit propusť na cestě ze Sedlce směrem na „Skalku“ a obnovit lávku ( která zde v minulosti byla ) se strouhou bez překážek.  Dalším nutným výdajem bude pak zajištění zhruba 100 kusů pytlů na výstavbu hrází. Hrází by bylo potřeba v Sedlci u č.p. 27 (zajištění nádvoří mlýna) a ve Svatém Janě u č.p. 7.

       Vzhledem k medializaci situace v naší obci se podařilo od sponzorů jako je firma Universe agency spol.s r.o. nebo Hotel Obecná škola získat do výbavy naší jednotky  kvalitní kalová čerpadla s vysokým výkonem v provedení se spalovacím motorem a na elektřinu. Dovolujeme se jim tímto způsobem poděkovat za ochotu a vstřícný postoj při řešení této situace. Jejich pomoci si opravdu velice vážíme a doufáme, že obě čerpadla budeme co nejméně potřebovat při obdobných situacích.

František Vycpálek, velitel JSDH                                                              Petr Mittig, zástupce velitele JSDH

Další fotografie naleznete v našem albu na Rajčeti

   
   

TOPlist


Události z roku 2011 , 2012